Hronoloģija


Jēkabs Solovjovs ir ievēlēts valdes sastāvā

Lindas Lielbriedes dalība diskusiju forumā, ko Valsts izglītības satura centra projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030 organizē jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas ietvaros
Skola2030 | Vai patriotismu var iemācīt?

Daniila Vladimirova dalība diskusiju forumā, ko Valsts izglītības satura centra projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030 organizē jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas ietvaros
Skola2030 | Ko nozīme – zināt latviešu valodu?

RSD "Rīgas Skolēnu Iniciatīvas balvas" piešķiršana Daniilam Vladimirovam nominācijā "Gada Pozitīvās Pārmaiņas"

Dalība un prezentācija jauniešu konferencē "Pašpārvalde šodien un rīt"

Biedrības "Skolēns LV" dibināšana, skolēns.lv izveidošana

Piedalīšanās nevalstisko organizāciju dienā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

Piedalīšanās alternatīvo mācību formu dienā "Tavas iespējas – jauniešu NVO" Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā
Apliecinājums Pateicības raksts

Motivācijas veicināšanas mācību lekcija Rīgas 45. vidusskolas 7.-8. klašu skolēniem
Apliecinājums