Man jau patīk "Skolēns LV"

Valde

Linda Lielbriede

Valdes priekšsēdētāja

Projekta Skolēns LV idejas autore.
Projekta koordinatoru departamenta vadītāja.
Portāla administratore un bloga redaktore.


linda@skolens.lv
| | |

Ārpus projekta


Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolniece (no 2012)
RV1.ģ VD RĢL avīzes redaktore (2017-2018)

Daniils Vladimirovs

Valdes loceklis

Projekta Skolēns LV idejas līdzautors.
Projekta attīstības un reklāmas vadītājs.
Portāla izstrādātājs, IT atbalsts.


daniils@skolens.lv
| |

Ārpus projekta


Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieks (no 2012)
RV1.ģ VD Finanšu koordinators (2017-2018)

Projekta koordinatori

Projekta Skolēns LV komandu veido jaunieši, kam rūp vienaudžu izglītības iespējas un ārpusstundu aktivitātes. Ja vēlies sadarboties ar projektu, droši sazinies!


Samanta Mežmale

Samanta Mežmale

Projekta galvenā menedžere

samanta@skolens.lv

Liene Greitāne

Liene Greitāne

Projekta galvenā menedžere

liene@skolens.lv

Elvita Ņikitina

Elvita Ņikitina

Attīstības un komunikācijas vadītāja

elvita@skolens.lv

Veronika Morozova

Veronika Morozova

Pasākumu menedžere

veronika@skolens.lv

Ieva Marija Raice

Ieva Marija Raice

Brīvprātīgo un mārketinga vadītāja

ieva@skolens.lv

Jēkabs Solovjovs

Jēkabs Solovjovs

IT un mārketinga speciālists

jekabs@skolens.lv

Patrīcija Karpa

Patrīcija Karpa

Finanšu un grāmatvedības vadītāja

patricija@skolens.lv