Man jau patīk "Skolēns skolēnam"

Mācību palīgs

skolens.lv Skaidro citiem, mācies pats!

Kļūt par pasniedzēju


Uzmanību! Atgādinām, ka SMU SIA "Skolēns skolēnam" nefunkcionē un nesniedz mājaslapā skolens.lv piedāvātos pakalpojumus no 2017. gada 1. jūnija. Darbība tiks atsākta pēc projekta atkārtotas reģistrācijas jaunajā mācību gadā!

Lai kļūtu par pasniedzēju, kandidāti jeb vecāko klašu skolēni aizpilda pieteikuma formu. Pēc norādītās kontaktinformācijas projekta koordinatori sazināsies ar kandidātiem, lai sarunātu tikšanos klātienē. Tikšanās laikā projekta autori iepazīstinās kandidātus ar ideju un projekta konceptu. Tikšanās mērķis ir abpusējas saiknes nodibināšana. Reģistrējoties kandidātam jānorāda patiesi dati, kā arī īss apraksts par sevi, iekļaujot informāciju par mācību iestādi un klasi, kā arī priekšmetu/-iem, ko vēlas pasniegt jaunāko klašu skolēniem.

Aizpildi veidlapu


Aizpildi pieteikumu

Apmeklē interviju


Apmeklē interviju

Veic dalībmaksu


Veic dalībmaksu

Piedalies projektā


Piedalies projektā

Pieteikums

Jāiekļauj: apraksts (mācību iestāde, klase); mācību sasniegumi (atzīmes, olimpiādes, konkursi); motivācija; priekšmets/-i, ko vēlies pasniegt.