Man jau patīk "Skolēns LV"

Kļūt par dalībnieku

Lai kļūtu par dalībnieku, kandidāti veic bezmaksas reģistrāciju portālā un norāda nepieciešamo informāciju

Palīdzība mācībās – palīgi/pasniedzēji

Ikvienam interesentam ir iespēja atrast sev piemērotu palīgu mācību jautājumos, izvēloties no portālā pieejamajiem profiliem

Brīvprātīgie

Ikviens var iesaistīties organizācijas darbībā un kļūt par brīvprātīgo

Sadarbība

Kļūt par sadarbības partneri

Semināri un pasākumi

Izglītojošās un motivācijas nodarbības

Projekti – Iespējas jaunatnei

Prasmju apgūšana, jauniešu kursi, digitālā apmācība, mācību materiāls

Blogs skolēns.lv

Skolēnu dzīves aktualitātes