Man jau patīk "Skolēns LV"

Semināri un pasākumi

2017. gadā izveidotais portāls skolēns.lv vairākkart ticis pieminēts dažādās interneta vidēs, projekta veidotāji tikuši uzaicināti veidot lekcijas pamatskolas vecāko klašu audzēkņiem, kā arī vidusskolēniem. Šajās lekcijās, kas noritēja dažādās Rīgas skolās, jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par motivāciju, tās trūkumu, kā arī apgūt veidus, kā no jauna raisīt sevī motivāciju mācīties un izzināt apkārtni. Platformas izveidotāji viesojās arī pie vidusskolēniem, lai diskutētu par darba iespējām skolas laikā un to, kā realizēt savas ieceres. Biedrība Skolēns LV arī turpmāk ir gatava iesaistīties dažādos pasākumos, kas saistīti ar jauniešu izglītību un iespējām, kā arī veidot veiksmīgu sadarbību ar jaunatnes un izglītības organizācijām.

Izvēle

Biedrība Skolēns LV arī turpmāk ir atvērta jauniem sadarbības piedāvājumiem – iespēju veidot lekcijas, seminārus vai nodarbības jauniešiem, kā arī attīstīt izglītības jautājumu risināšanu un pieeju jaunām mācību metodēm. Kāpēc izvēlēties mūs? Platformas veidotāji ir jaunieši, kas īstenojuši savu ideju, mērķtiecīgi virzoties pa nosprausto plānu, lai palīdzētu vienaudžiem gūt arvien labākus rezultātus mācībās. Kā zināms, komunikācija vienaudžu starpā arvien izvēršas ļoti trāpīga un produktīva, tāpēc projekta autori labprāt viesosies dažādās skolās, lai pastāstītu sīkāk par ideju radīšanu, mācību motivāciju, izglītības nozīmi un daudziem citiem aizraujošiem tematiem. Droši sazinies ar mums! Kontakti

Iesaiste

Semināru un pasākumu tapšanā aktīvi iesaistās biedrības Skolēns LV brīvprātīgie – idejām bagāti jaunieši, entuziastiski izglītības speciālisti, kā arī organizācijas un uzņēmumi, kuriem nav vienaldzīgs Latvijas bērnu un jauniešu izglītības un iespēju jautājums. Sadarbojoties ar biedrību Skolēns LV, brīvprātīgie un partneri veido seminārus un lekcijas, kas ne vien pulcē lielu cilvēku skaitu, bet arī ieinteresē jauniešus attīstīt savus talantus.


Kļūt par brīvprātīgo

Kļūt par partneri/biedru


Veikt ziedojumu

Hronoloģija

Dalība jauniešu konferencē "Pašpārvalde šodien un rīt"

Piedalīšanās nevalstisko organizāciju dienā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

Piedalīšanās alternatīvo mācību formu dienā "Tavas iespējas – jauniešu NVO" Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā.
Apliecinājums Pateicības raksts

Motivācijas veicināšanas mācību lekcija Rīgas 45. vidusskolas 7.-8. klašu skolēniem.
Apliecinājums