Man jau patīk "Skolēns skolēnam"

Mācību palīgs

skolens.lv Skaidro citiem, mācies pats!

Semināri

2017. gadā izveidotais projekts Skolēns skolēnam vairākkart ticis pieminēts dažādās Rīgas domes atbalstītās interneta vidēs, kā rsd.lv un e-skola.lv, projekta veidotāji tikuši uzaicināti veidot lekcijas pamatskolas vecāko klašu audzēkņiem, kā arī vidusskolēniem. Šajās lekcijās, kas noritēja dažādās Rīgas skolās, jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par motivāciju, tās trūkumu, kā arī apgūt veidus, kā no jauna raisīt sevī motivāciju mācīties un izzināt apkārtni. Projekta autori viesojās arī pie vidusskolēniem, lai diskutētu par darba iespējām skolas laikā un to, kā realizēt savas ieceres.


Hronoloģija

Piedalīšanās alternatīvo mācību formu dienā "Tavas iespējas – jauniešu NVO" Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā.
Apliecinājums Pateicības raksts

Motivācijas veicināšanas mācību lekcija Rīgas 45. vidusskolas 7.-8. klašu skolēniem.
Apliecinājums

Sadarbība

Arī turpmāk Skolēns skolēnam autori ir atvērti jauniem sadarbības piedāvājumiem – iespēju veidot lekcijas, seminārus vai nodarbības jauniešiem. Kāpēc izvēlēties mūs? Projekta autori ir jaunieši, kas īstenojuši savu ideju, mērķtiecīgi virzoties pa nosprausto plānu. Kā zināms, komunikācija vienaudžu starpā arvien izvēršas ļoti trāpīga un produktīva, tāpēc projekta autori labprāt viesosies dažādās skolās, lai pastāstītu sīkāk par skolēnu mācību uzņēmumu izveidi, par ideju radīšanu, mācību motivāciju un daudziem citiem aizraujošiem tematiem. Droši sazinies ar mums!

KONTAKTI

Sazinies ar mums.